Partierna missar psykisk ohälsa i valrörelsen

Trots att tre av fyra har erfarenhet av psykisk ohälsa nämns inte frågan på fyra av tio valplattformar i kommuner och landsting.

Kampanjen Hjärnkoll, som drivs av Myndigheten för delaktighet, har granskat valinformation på 119 webbplatser. Ungefär hälften av de granskade dokumenten saknar konkreta mål och projekt kring psykisk ohälsa.

Publicerad: 2014-09-11