Remissvar om kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst

Myndigheten för delaktighet stödjer promemorians förslag om förbättrad statlig kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst.

Vi anser att Myndigheten för delaktighet bör ingå i kunskapsstyrningsrådet. Det är viktigt för oss att hitta vägar för samarbete med kunskapsmyndigheterna inom hälso- och sjukvård och socialtjänst.

Publicerad: 2014-06-13