Remissvar om tidningen 8 SIDOR:s möjliga framtid inom ramen för ett public service-uppdrag

En nyhetstidning på lättläst svenska fyller en viktig funktion både ur ett demokratiskt och ur ett kulturellt perspektiv.

Utgivningen är en del av Sveriges åtagande för att garantera allas yttrande- och åsiktsfrihet. Det är viktigt att en nyhetsförmedling är fri och oberoende.

Det kan ifrågasättas om en upphandling garanterar oberoendet. Public service-verksamheten och dess kultur skulle vara en tillgång för 8 SIDOR. Ett övertagande av 8 sidor skulle kunna ge positiv utveckling för begriplighet och tillgänglighet i övrigt programutbud.

Publicerad: 2014-08-14