Tre nya uppdrag inom hjälpmedelsområdet till MFD

Uppdragen som Myndigheten för delaktighet (MFD) fått handlar om konsumentprodukter, standardisering och statsbidraget för elektronisk kommunikation.

  • 1) Myndigheten för delaktighet ska utreda förutsättningarna för att kunna införa en ny webbaserad informationstjänst om konsumentprodukter som alternativ eller komplement till förskrivna hjälpmedel.
    Redovisas senast 21 april 2015.
  • 2) Myndigheten för delaktighet ska utarbeta en plan och strategi för hur arbetet med standardiseringen ska fortsätta att bedrivas till följd av organisationsförändringen på funktionshindersområdet.
    Redovisas senast 1 november 2014.
  • 3) Myndigheten för delaktighet ska följa upp hur användningen av hjälpmedel och konsumentteknik utvecklas för de målgrupper som statsbidraget för elektronisk kommunikation är avsett att nå, det vill säga döva och hörselskadade, personer med dövblindhet, talskadade eller språkstörda personer.
    Redovisas senast 1 april 2015.

Publicerad: 2014-08-18