Undersökning av tillgängligheten i vallokaler

Myndigheten för delaktighet har i samband med EU-parlamentsvalet i maj 2014 genomfört en inventering av tillgängligheten i vallokaler.

Resultatet visar att det finns tillgänglighetsbrister i nästan alla lokaler som inventerats men de flesta lokalerna har inte så många brister. Andelen lokaler med brister varierar beroende på vilken aspekt som undersökts.

Undersökningen ingår som en del i ett regeringsuppdrag som ska slutredovisas 15 december 2014.

Publicerad: 2014-06-03