Yttrande över förslag om nya regler för upphandling

De nya tvingande kraven på tillgänglighet vid upphandlingar bör enligt Myndigheten för delaktighet även gälla vid upphandlingar under tröskelvärdena.

Formuleringen i lagtexten bör överensstämma med de nya upphandlingsdirektiven och som i direktiven precisera att det gäller tillgänglighet i såväl arbetsmiljöer som publika miljöer.

Myndigheten för delaktighet (MFD) anser att det bör ställas krav i de nya reglerna, på att standarden WCAG 2.0 AA ska uppfyllas vid upphandlingar. MFD anser också att det tidigare aviserade uppdraget till Upphandlingsstödet om att ta fram en vägledning i samverkan med MFD bör överlämnas till Konkurrensverket.

Publicerad: 2014-10-06