Yttrande över utredningen En digital agenda i människans tjänst

Betydelsen av att de digitala systemen är tillgängliga och användbara för alla oavsett funktionsförmåga bör lyftas fram i beredningen av förslagen.

Om systemen har dålig tillgänglighetskvalitet och dålig användbarhet ligger inte felet hos individen att systemet inte används.

Det behövs ett riktigt strategiskt tänkande och kompetenta beställningar för att skapa användbarare och tillgängligare system. Det i sin tur skulle göra det lättare och mer motiverande att använda systemen för exempelvis lärare, elever, rektorer och föräldrar. Resonemang om detta saknas i bakgrundstexterna.

Publicerad: 2014-10-09