Arbetsseminarier om framtidens funktionshinderspolitik

Myndigheten för delaktighet bjuder in till arbetsseminarier om framtidens funktionshinderspolitik.

Datum för seminarierna:

  • 13/11
  • 16/11
  • 26/11
  • 27/11

Syftet är att samla in erfarenheter av funktionshinderspolitiken och inspel om framtidens funktionshinderspolitik från de mest berörda aktörerna.

Inbjudna är strategiska myndigheter, samtliga kommuner, landsting regioner, SKL, samtliga funktionshinderförbund och ett antal andra statliga myndigheter.

Om du representerar en organisation som inte fått en inbjudan men skulle kunna vara en aktuell deltagare kontakta projektledare Magnus Lagercrantz via e-post magnus.lagercrantz@mfd.se

Publicerad: 2015-10-23