Årets kommunuppföljning är igång!

Enkäter med frågor om hur man bedriver sitt tillgänglighetsarbete har skickats till samtliga 290 kommuner samt till kollektivtrafikmyndigheterna.

Myndigheten för delaktighet följer sedan 2013 upp kommunernas och de regionala kollektivtrafikmyndigheternas arbete med tillgänglighet. Kommunuppföljningen genomförs på uppdrag av regeringen och är en viktig del i den årliga uppföljningen av funktionshinderspolitiken. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning.

Områden som ingår i kommunuppföljningen:

  • arbetsmarknad
  • utbildning
  • kultur
  • idrott
  • fysisk tillgänglighet
  • transport.

Kommunerna och kollektivtrafikmyndigheterna har fram till den 10 mars 2015 på sig att besvara enkäterna. Resultatet presenteras i maj månad på Myndigheten för delaktighets webbplats.

Publicerad: 2015-02-10