Årets myndighetsenkät skickas ut 3 februari

Myndighetsenkäten skickas ut en gång om året och ingår i Myndigheten för delaktighets uppföljning av tillgänglighetsarbetet i staten.

Enligt förordningen (2001:526) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av funktionshinderpolitiken ska det vara möjligt för alla, oavsett funktionsförmåga, att arbeta på en myndighet och besöka den.

Varje år följer Myndigheten för delaktighet upp myndigheternas tillgänglighetsarbete genom myndighetsenkäten ”Öppna Jämförelser”. Myndigheterna har fram till den 30 mars på sig att besvara enkäten. Resultatet av uppföljningen presenteras på Myndigheten för delaktighets webbplats där det går att jämföra landets statliga myndigheter och hur de lever upp till förordningen.

Publicerad: 2015-02-04