Attityderna till psykisk ohälsa har förbättrats

En ny studie från riksförbundet Hjärnkoll visar att öppenheten har ökat och  avståndstagandet mot personer med psykisk ohälsa har minskat i Sverige.

Betydande förändringar i attityder och beteenden har skett de senaste fem åren till följd av det arbete som bland annat bedrivits av regeringsuppdraget Hjärnkoll. Den svenska utvecklingen sticker ut. Internationella studier pekar på att ingen förbättring av attityder har ägt rum i västvärlden de senaste 20 åren. 

Regeringsuppdraget Hjärnkoll avslutas 30 juni 2015. Myndigheten för delaktighet har till uppdrag att arbeta med att möjliggöra en permanent och långsiktig verksamhet utanför myndigheten på nationell och regional nivå med utgångspunkt av erfarenheterna från projektet Hjärnkoll (2009-2014). Som ett resultat av arbetet har Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa startat Riksförbundet Hjärnkoll som nu driver arbetet vidare.

Källa: Pressmeddelande från Hjärnkoll

Publicerad: 2015-03-23