Inbjudan till workshop - Samhällsinformation i e-boksformat. Hur når vi dit?

Myndigheten för delaktighet och Myndigheten för tillgängliga medier hälsar välkommen till en workshop om utveckling av samhällsinformation i e-boksformat! 

Tid: Fredag 6 november kl.9.00 – 12.30
Plats: World Trade Center, lokal Manhattan, Kungsbron 1, Stockholm
Mat: Kaffe med tilltugg, frukt och för den som önskar serveras en avslutande lunch.
Sista anmälningsdatum: Förlängt till den 30 oktober MEN utan lunch. Deltagarantalet är begränsat.

Anmälan: Länk till anmälningsformulär finns under rubriken Läs mer nederst på den här webbsidan.

Workshoppen sker i samarbete med den Vinnova-finansierade satsningen People Powered Future (PPF), ett mobiliseringsprojekt för att lyfta design som strategisk resurs i samhället för att visa på kopplingen design och innovation.

För att utvecklingen av publicering av offentlig information i e-boksformat ska ta fart behöver den offentliga sektorn, förläggare, systemutvecklare, tillgänglighetsexpertis och forsknings/innovationsprojekt samarbeta med varandra och med användarna. Syftet med workshopen är att få fram underlag för att stödja den fortsatta utvecklingen för mer samhällsinformation i e-boksformat.

E-boksformatet EPUB 3

E-boksformatet EPUB 3 möjliggör att verk som publiceras digitalt kan ha digitala funktionsmöjligheter. EPUB 3 ger exempelvis alla användare möjlighet att själv välja om man ska se eller höra innehållet, och med sömlösa övergångar däremellan. Formatet bygger på de senaste öppna standarderna för digital publicering HTML 5, XHTML etc. Det möjliggör läsning i alla olika interdon såväl desktop, som surfplattor och smarta mobiler.

En bredare användning av EPUB 3, där de inbyggda tillgänglighetsfunktionerna används, skulle kunna förebygga och minska läshinder. Därmed minimeras behov av fördyrande korrigeringar som måste göras i efterhand. Personer med olika funktionsförmågor skulle kunna bli mer delaktiga och jämlika, samtidigt som läskvaliteten skulle öka för alla.

Sommaren 2015 genomförde företaget ETU AB en genomlysning av läget när det gäller användning av EPUB 3-formatet. Undersökningen visade att det, med mer eller mindre möda, går att ta fram tillgängliga verk, men att få läsare av EPUB 3-format klarar att tolka innehållet.

Myndigheten för delaktighet och Myndigheten för tillgängliga medier vann förra året PTS innovationstävling, en årligt återkommande tävling som arrangeras av Post- och telestyrelsen. Tävlingsbidraget handlade om e-boksformatet EPUB 3 och samhällsinformation.

Logotyp för PTS

Publicerad: 2015-10-27