Inspirationsfilm från Gävle kommun om tillgänglighet och arbetsmarknad

Vi har tagit fram tre inspirationsfilmer med goda exempel som stöd för kommuners arbete med tillgänglighet. Fler filmer kommer!

Filmerna är tänkta som stöd och inspiration för kommuner. Inspirera och ge goda exempel ingår som en del i vårt arbete med att stödja och följa upp kommunernas tillgänglighetsarbete.

På uppdrag av regeringen följer Myndigheten för delaktighet upp hur kommuner och regionala kollektivtrafikmyndigheter arbetar med tillgänglighet. Arbetet är en viktig del i den årliga uppföljningen av funktionshinderspolitiken. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning.

Publicerad: 2015-09-08