Inspirationsfilm om välfärdsteknologi

Vi har tagit fram en inspirationsfilm om välfärdsteknologi. I filmen visas hur tillsyn på natten via webbkamera kan ge en bättre och tryggare nattsömn.

– Min nattkamera ger mig en väldig trygghet, för man kan lätt trilla, säger Anne-Marie Carling Asplund, 85 år, i Eskilstuna.

Hon har en webbkamera i sovrummet. Två gånger per natt gör nattpatrullen ett tillsynsbesök hos henne, men inte genom ett fysiskt besök i lägenheten, utan genom att logga in på webbkameran, och se så att allt är som det ska. Om Anne-Marie inte sover i sin säng, ringer de till henne. Om hon inte svarar i telefon, så åker nattpatrullen hem till henne.

Välfärdsteknik är digital teknik, som syftar till att behålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet för en person, som har eller löper förhöjd risk att få en funktionsnedsättning.

– Välfärdsteknologi är en fantastisk möjlighet för personer med funktionsnedsättning, inklusive den typ av funktionsnedsättning man kan få på äldre dagar”. Det säger Anna-Greta Brodin, projektledare för Myndigheten för delaktighets regeringsuppdrag som handlar om att informera om digitala tjänster och teknik inom socialtjänst och hemsjukvård.

Publicerad: 2015-12-16