Kommunikationssatsning för att förebygga diskriminering av personer med funktionsnedsättning

Nytt regeringsuppdrag till Myndigheten för delaktighet i samarbete med Diskrimineringsombudsmannen.

En kommunikationssatsning ska genomföras med syfte att öka kunskapen om innehållet i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. I uppdraget ingår också att informera om att bristande tillgänglighet, från och med 1 januari i år, är en form av diskriminering.

Källa: Pressmedelande från regeringskansliet

Publicerad: 2015-04-02