Lär om e-hälsa och välfärdsteknologi i socialtjänsten

Ny webbutbildning på Kunskapsguiden - E-hälsa och välfärdsteknologi i socialtjänsten.

Utbildningen visar konkreta exempel från verksamheter, tar upp användbara och praktiska verktyg, redogör för lokalt, regionalt och nationellt ansvar samt lyfter fram roller inom e-hälsa.

Målgrupperna är i första hand politiker, chefer och beslutsfattare, profession eller IT-personal inom omsorgen, men även de som samarbetar kring brukaren, som kommunal hemsjukvård, har nytta av utbildningen.

Utbildningen om e-hälsa och välfärdsteknologi har producerats av Socialstyrelsen, eHälsomyndigheten, Myndigheten för delaktighet, Sveriges kommuner och landsting (SKL), Riksorganisationen för idéburen vård och omsorg (Famna) och Vårdföretagarna.

Publicerad: 2015-09-01