Dokumentation från workshop om samhällsinformation i e-boksformat

Fredag 6 november 2015 höll Myndigheten för delaktighet och Myndigheten för tillgängliga medier workshop om utveckling av samhällsinformation i e-boksformat.

Här nedan finns dokumentationen från workshoppen. Länkarna går till Youtube och en lista med alla inslagen.

Om workshoppen

Workshoppen skedde i samarbete med den Vinnova-finansierade satsningen People Powered Future (PPF), ett mobiliseringsprojekt för att lyfta design som strategisk resurs i samhället för att visa på kopplingen design och innovation.

För att utvecklingen av publicering av offentlig information i e-boksformat ska ta fart behöver den offentliga sektorn, förläggare, systemutvecklare, tillgänglighetsexpertis och forsknings/innovationsprojekt samarbeta med varandra och med användarna. Syftet med workshoppen är att få fram underlag för att stödja den fortsatta utvecklingen för mer samhällsinformation i e-boksformat.

Publicerad: 2015-11-19