Milano har fått utmärkelsen Access City Award 2016

Den italienska staden Milano fick utmärkelsen för sitt arbete inom tillgänglighetsområdet och strävan att genomföra en universell utformning i staden.

Milano belönades också för sitt åtagande att öka arbetstillfällena för personer med funktionsnedsättning och förbättra möjligheten till självständigt boende.

I Sverige ansvarar Myndigheten för delaktighet för hanteringen av Access City Award, vilket bland annat innebär nominering av tillgängliga städer i Sverige.

Om utmärkelsen Access City Award

Utmärkelsen Access City Award är en del av EU:s funktionshinderspolitik för perioden 2010-2020.

Myndigheten för Delaktighet har sedan tillkomsten av Access City Award deltagit aktivt i det nationella juryarbetet med att bedöma inkomna förslag från Sverige. Det nationella arbetet föregår det europeiska juryarbetet, som bedömer kvarvarande förslag. 2015 vann Borås utmärkelsen och 2014 Göteborg. 2013 var Stockholm en av finalisterna.

För Access City Award 2016 tillsattes en jury som bestod av följande deltagare:

  • Birgitta Mekibes, Myndigheten för delaktighet,
  • Pelle Kölhed, ordförande Personskadeförbundet RTP, Rehabilitering Tillgänglighet Påverkan
  • Ingela Månsson, expert äldrefrågor
  • Irena Siré, tillgänglighetsexpert
  • Jonas Andersson (ordförande), Myndigheten för delaktighet

Stående agenda för Access City Award

  • Utlysning av priset i juni varje år
  • Inlämning handlingar i slutet av juli
  • Jurybedömning under september
  • Vinnare utses och tillkännages den 8 december i Bryssel i samband med EU:s Dag för Personer med funktionsnedsättning med åtföljande konferens.

Publicerad: 2015-12-14