Myndigheten för delaktighet är med i eMedborgarveckan

eMedborgarveckan hålls 5-11 oktober och är en nationell kampanjvecka för att öka den digitala delaktigheten.

Årets tema för eMedborgarveckan är offentliga e-tjänster.

eMedborgarveckan består av lokala, regionala och nationella insatser och aktiviteter från deltagande aktörer. Det är ett bra tillfälle för dialog mellan e-tjänsteutvecklare och de som möter användarna.

eMedborgarveckan arrangeras av Digidelnätverket. Nätverket arbetar för ökad digital delaktighet i Sverige och stöds ekonomiskt av regeringen och Internetstiftelsen. Man har 250 deltagande aktörer, varav Myndigheten för delaktighet är en. Övriga är bland annat Försäkringskassan, Kungliga biblioteket, Skatteverket, Folkbildningsrådet, SKL och ett antal enskilda kommuner, Kulturrådet, LO och Statens Medieråd.

En väl fungerande demokrati förutsätter att alla medborgare oavsett funktionsförmåga har rimliga möjligheter att ta del av samhällsinformation och använda e-tjänster för att hantera sin vardag. eMedborgarveckan ska bidra till att göra detta möjligt och skapa en dialog om användbarhet och tillgänglighet.

Publicerad: 2015-09-17