Myndigheten för delaktighet söker utredare och avdelningschef

Vi söker två utredare till Avdelningen för uppföljning och analys samt en avdelningschef till Avdelningen för kunskap och riktlinjer.

Publicerad: 2015-11-13