Nu finns resultaten från årets kommunuppföljning

Resultaten visar bland annat att kommuner som samverkar med strategiskt viktiga aktörer har kommit långt i sitt tillgänglighetsarbete.

Myndigheten för delaktighet följer årligen upp hur kommuner och regionala kollektivtrafikmyndigheter arbetar med tillgänglighet. Arbetet genomförs på uppdrag av regeringen och är en viktig del i den årliga uppföljningen av funktionshinderspolitiken. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning.

Vi har utvecklat och förbättrat vår webbinformation

I år lanserar vi nya funktioner där man utöver möjligheten att jämföra kommuner med varandra också kan skapa rapporter som överskådligt beskriver kommunens resultat. Dessutom kan man ta del av goda exempel på hur andra kommuner arbetar.

Publicerad: 2015-05-19