Nu finns resultaten från Rivkrafts enkät Konsument

1 402 personer med funktionsnedsättning svarade på frågorna.

Enkätomgång åtta i undersökningen Rivkraft ställde frågor som berör konsumenter. Enkäten gick att besvara från mitten av februari till mitten av mars månad 2015.

Undersökningen Rivkraft tar reda på vad som fungerar bra eller dåligt och vilka förändringar som behöver göras för att personer med funktionsnedsättning ska kunna vara fullt delaktiga i samhället.

Fyra till sex gånger om året läggs enkäter ut på webben. Enkäterna utgår från de prioriterade områdena i funktionshinderstrategin för Sverige.

Publicerad: 2015-04-24