Nu finns resultaten från Rivkrafts enkät om att besöka och utöva kulturella aktiviteter

1 226 personer med funktionsnedsättning svarade på Rivkrafts frågor om att besöka och utöva kulturella aktiviteter.

Enkäten gick att besvara under oktober månad 2015.

Undersökningen Rivkraft tar reda på vad som fungerar bra eller dåligt och vilka förändringar som behöver göras för att personer med funktionsnedsättning ska kunna vara fullt delaktiga i samhället.

Fyra till sex gånger om året läggs enkäter ut på webben. Enkäterna utgår från de prioriterade områdena i funktionshinderstrategin för Sverige.

Publicerad: 2015-11-24