Nu finns resultaten från Rivkrafts enkät om idrott och motion

1 371 personer med funktionsnedsättning svarade på Rivkrafts frågor om idrott och motion.

Enkäten gick att besvara i maj månad 2015.

Undersökningen Rivkraft tar reda på vad som fungerar bra eller dåligt och vilka förändringar som behöver göras för att personer med funktionsnedsättning ska kunna vara fullt delaktiga i samhället.

Fyra till sex gånger om året läggs enkäter ut på webben. Enkäterna utgår från de prioriterade områdena i funktionshinderstrategin för Sverige.

Publicerad: 2015-06-22