Nytt uppdrag till MFD inför ny funktionshinderspolitik 2017

Regeringsuppdraget handlar om att ta fram förslag på hur funktionshinderspolitiken kan bli mer effektiv och systematisk samt inriktningen för arbetet framöver.

Uppdraget ska genomföras utifrån de övergripande målen och inriktningen för funktionshinderpolitiken samt utgå från FN:s konvention om mänskliga rättigheter. Förslagen på inriktning och insatser ska ta hänsyn till jämställdhets- och barnrättsperspektiven, vara samhällsekonomiskt effektiva, kostnadseffektiva och rymmas inom befintliga ekonomiska ramar.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2016 till Regeringskansliet.

Källa: Pressmeddelande från Regeringskansliet

Publicerad: 2015-05-22