Nytt uppdrag till Myndigheten för delaktighet om digitala tjänster och teknik

Regeringen ger Myndigheten för delaktighet fortsatt uppdrag att stödja kommunerna i arbetet med att bygga upp digitala tjänster och teknik.

Publicerad: 2015-01-23