Redovisning av regeringsuppdraget Hjärnkoll våren 2015

Redovisningen presenteras i rapporten Hjärnkoll våren 2015. Den tar främst upp nya resultat samt bedömningar av effekter och nuläge.

Publicerad: 2015-07-06