Upphandling av konsulttjänster för studie om E-boksformatet EPUB 3

Upphandlande myndighet är Myndigheten för delaktighet, men administration sker av Myndigheten för tillgängliga medier.

Myndigheten för delaktighet deltog i PTS innovationstävling med projektet ”EPUB 3 – nästa generation av tillgänglig offentlig information”, ett projektsamarbete med Myndigheten för tillgängliga medier, MTM. Projektet beviljades. Nu söker vi konsultstöd för att genomföra kartläggningar av befintlig mjukvara som stödjer användning av E-boksformatet EPUB 3 samt genomförande av användartester av EPUB 3-läsare

Anbud lämnas elektroniskt via verktyget Tendsign.com  senast 2015-04-27.

Publicerad: 2015-04-09