Välkommen att tycka till om funktionshinderspolitiken!

Du och din organisation är välkomna att ge oss era synpunkter på nuvarande och framtida funktionshinderspolitik. Sista svarsdag är 31 december 2015.

Myndigheten för delaktighet har i uppdrag av regeringen att ta fram förslag på hur funktionshinderspolitiken kan bli mer effektiv och systematisk. I arbetet ingår bland annat att samla erfarenheter och inspel från berörda aktörer.

Vi  har genomfört, och ska genomföra, arbetsmöten med myndigheter, kommuner, regioner och organisationer i frågan. Men möjligheten att lämna skriftliga synpunkter är öppen för alla. Därför bjuder vi nu in dig och/eller din organisation att tycka till om nuvarande och framtidens funktionshinderspolitik.

Underlaget kommer att användas i Myndigheten för delaktighets arbete med att föreslå förändringar i framtida nationell funktionshinderspolitik, men också i vårt arbete med att följa upp och utvärdera den nuvarande funktionshinderspolitiken.

Vi önskar att du/ni i svaret fokuserar på politikens innehåll och på er organisations roll i densamma.

Tänk på att det du skriver blir offentlig handling.

Sista svarsdag 31 december 2015.

Ladda ner frågeformuläret nedan, och skicka dina/era synpunkter till:
karl-oskar.ohman@mfd.se 

Vid frågor kontakta Karl-Oskar via e-post eller telefon 08-600 84 71.

Publicerad: 2015-11-17