Yttrande över anpassade krav för tillfälliga anläggningsboende

På grund av flyktingsituationen är det enligt Myndigheten för delaktighet acceptabelt om tillfälliga anläggningsboenden inte är tillgängliga med hiss eller annan lyftanordning.

Även om myndigheten inser betydelsen av snabba beslut när det gäller anpassade krav för tillfälliga anläggningsboenden är det viktigt att människors hälsa och säkerhet inte utsätts för risk. Även barnperspektivet behöver uppmärksammas när anpassningar och avsteg görs.

Publicerad: 2015-11-13