Yttrande över avskaffande av bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen

Myndigheten för delaktighet tillstyrker utredningens förslag. Det bör gynna personer med funktionsnedsättning.

Publicerad: 2015-06-23