Yttrande över betänkandet En förvaltning som håller ihop (SOU 2015:66)

Myndigheten för delaktighet stödjer förslagen i betänkande, men tar upp två förutsättningar som krävs för att nå e-förvaltningens utvecklingsmål.

Publicerad: 2015-12-16