Yttrande över delbetänkandet Sedd, hörd och respekterad

Myndigheten för delaktighet tar inte ställning till de enskilda förslagen men lyfter fram vikten av tillgänglig information och kommunikation inom klagomålsärenden.

Publicerad: 2015-06-24