Yttrande över en lag om upphandling av koncessioner

Det bör framgå i lagen att krav på tillgänglighet bör och kan ställas vid upphandling av koncessioner i enlighet med formuleringen i EU:s direktiv.

Myndigheten för delaktighet anser att en uppräkning med exempel helst ska finnas med i lagtexten eller alternativt tydligt anges och diskuteras i motiven för bestämmelsen.

Publicerad: 2015-01-19