Yttrande över För kvalitet – Med gemensamt ansvar, SOU 2015:17

Myndigheten för delaktighet tillstyrker förslaget men har förslag på justeringar.

Publicerad: 2015-06-23