Yttrande över översyn av lagen om bostadsanpassningsbidrag

Myndigheten för delaktighet redovisar i yttrandet tänkbara följder och konsekvenser av utredningens förslag ur individ- och delaktighetsperspektiv.

Myndigheten är positiv till en översyn av de regelverk som styr bostadsmarknadens förändring och kommunernas tillämpning av lagen om bostadsanpassningsbidrag. Men har några synpunkter på utredningens förslag.

Publicerad: 2015-10-02