Yttrande över parlamentariska socialförsäkringsutredningen Mer trygghet och bättre försäkring

Myndigheten för delaktighet ger synpunkter till avsnitten i utredningen om långsiktigt hållbar sjukförsäkring och bättre stöd för återgång i arbete vid ohälsa.

I övrigt är myndigheten positiv till resonemangen i slutbetänkandet.

Publicerad: 2015-08-18