Yttrande över promemoria om bidrag till glasögon för barn och unga

Myndigheten för delaktighet är positiv till förslaget om att alla barn, som har behov, ska ha rätt till bidrag för glasögon. 

Myndigheten tillstyrker förslagen som lämnas i promemorian Bidrag till glasögon för barn och unga S2015/3030/FS.

Publicerad: 2015-08-21