Yttrande över utredning om matchningsanställningar

Myndigheten för delaktighet har några synpunkter på utredningens förslag om matchningsanställningar.

Publicerad: 2015-06-24