Yttrande över utredning om moderniserad studiehjälp

Myndigheten för delaktighet tillstyrker utredningens förslag om studiehjälp. Vi har framför allt granskat vad förslagen innebär för elever med funktionsnedsättning.

Publicerad: 2015-06-26