Yttrande över utredning om tillsyn över polisen och Kriminalvården

Myndigheten för delaktighet anser att förslaget om en tillsynsmyndighet över polisen och Kriminalvården behöver förstärkas ur ett funktionshindersperspektiv.

I övrigt tillstyrker myndigheten förslaget om att bilda en fristående tillsynsmyndighet över Polismyndigheten och Kriminalvården.

Publicerad: 2015-10-29