Om Myndigheten för delaktighet

MFD arbetar för att alla ska ha samma möjligheter att vara delaktiga i samhället. Två medarbetare på Myndigheten för delaktighet berättar om läget inom funktionshinderspolitiken 2015.

Myndigheten för delaktighet arbetar för att alla ska ha samma möjligheter att vara delaktiga i samhället och kunna ta del av mänskliga rättigheter.

Regeringsuppdrag

Information om våra regeringsuppdrag och projekt.

Möten och aktiviteter

Här berättar vi om vad som är på gång i regeringsuppdragen.

Senast granskad: 2015-11-25