Synvända krävs på ålderdomen

Man hörde förvåningen stiga i den brasilianska  diplomatens röst med varje mening han läste upp ur sitt papper.

 - Antalet personer över 60 år, antalet fattiga äldre, tillgången till vård etc. Plötsligt utbrast han, förmodligen helt utanför manuset: ”Det är en tsunami!!”

- En silvertsunami, väste en avmätt aktivist i 80-årsåldern som representerade den amerikanska organisationen "De grå pantrarna".

Den fantastiska utvecklingen som flertalet av världens länder genomgått under senare år har inte bara minskat barnadödligheten. Medellivslängden ökar också snabbt och många fler människor kan i dag se fram mot att bli just äldre. Men den brasilianska diplomaten är inte ensam om att sent ha förstått att den förändrade demografin också kräver extra resurser, såväl när det gäller samhällsbyggnad som inställningen till äldre.

Att vi blir äldre varje dag är obestridligt. Att kroppen med åren åldras och får skavanker är oundvikligt. I Sverige kommer ett stort antal av oss att kunna se fram mot många livsår efter det att vi gått i pension. Ett inte helt försumbart antal av oss kommer till och med att passera 100-årsstrecket. Statistiskt kommer många av oss att må ganska bra högt upp i åren, men de flesta kommer ändå att få leva med en funktionsnedsättning en kortare eller längre tid. Om våra år på ålderns höst ska bli goda beror inte bara på hur mycket vi lyckas pensionsspara eller hur bra vård vi får. Det handlar lika mycket om vår gemensamma förmåga att bygga ett samhälle som i sina olika funktioner är så innovativt och flexibelt att det kan möta våra behov, även när behoven förändras på grund av ålder och sjukdom.

Vi på MFD arbetar för full delaktighet oavsett funktionsförmåga. Det betyder att vi vill stödja olika aktörer i samhället att tänka universellt, det vill säga utifrån en mångfald av behov. Både när de planerar och när de utformar sina verksamheter. Vi vet också att många hinder och felaktigheter redan är inbyggda och hindrar människor från att delta i samhället. Dessa hinder måste vi gemensamt identifiera och få bort. Sedan är det också så att leva med en funktionsnedsättning många gånger även kräver ett individuellt stöd. Det kan vara hemtjänst eller ledsagning, individuella anpassningar i de miljöer man vill eller måste vistas i eller tekniska stöd som kan kompensera eller stödja där funktioner brister.

Det faktum att så många av oss redan är och kommer att bli äldre understryker vikten av att inte begå fler utestängande misstag i vårt gemensamma samhällsbygge. Ålderdomen och de förändringar i livsvillkor det innebär är en naturlig del av livet. Vi har alla samma rätt att få välja det liv vi vill leva och att fortsätta vara delaktiga när vi blir äldre, så som när vi var unga.

Jag tycker att det är konstigt att ett antal födelsedagar ska avgöra utgångspunkt. Som yngre ser vi det som självklart att ställa krav utifrån det vi vill, behöver och har rätt till. När vi blir äldre ska vi vara tacksamma, vänta men framför allt överlåta till andra att avgöra vad vi behöver. Det krävs en synvända. Ålderdom är inte en väntan på slutet utan en annan fas i livet, med nya villkor.

De grå pantrarna och deras gäng har också börjat ställa krav på lika rättigheter för äldre. Det sker både här i Sverige och internationellt. Så jag tänker att vi verkligen allihopa måste börja tänka att våra liv och vår funktionsförmåga kommer att förändras över åren. Vi kan därför inte bygga vidare på ett samhälle som förr eller senare stänger oss ute, tvingar oss att stanna hemma, eller förhindrar oss från att göra det som ger livsglädje. Liknelsen med en tsunami är inte så tokig rent statistiskt. Nu när ”larmet” gått. Då är det dags att förebygga negativa konsekvenser och omvandla dem till möjligheter. Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning har inga åldersgränser. Den handlar lika mycket om den som är äldre som den som är yngre. Konventionens rättigheter och utgångspunkter måste utgöra grunden också för det arbete som riktar sig till äldre som har eller får en nedsatt funktion.

Blogginlägg av generaldirektör Malin Ekman Aldén.

Publicerad: 2016-11-17