Medarbetare

Namn, e-post och telefonnummer till medarbetarna på Myndigheten för delaktighet.

Ledningsgrupp

Malin Ekman Aldén
Generaldirektör

Ellinor Bollman 08-600 84 77
Chef Avdelningen för kommunikation

Lina Pastorek 08-600 84 40
Chef Avdelningen för uppföljning och analys

Jenny Rehnman 08-600 84 04
Chef för Avdelningen för kunskap och riktlinjer

Pär Rådling 08-600 84 46
Chef för Avdelningen för samordning och service

Avdelningen för uppföljning och analys

Lina Pastorek 08-600 84 40
tf avdelningschef

Linda Ahlgren tjänstledig
Utredare

Anna Dahlberg tjänstledig
Utredare

ElseMarie Brisenhorn 08-600 84 90
Utredare

Jessica Dahlbäck 08-600 84 16
Utredare

Stefan Erson 08-600 84 52
Utredare

Josefine Gustafsson tjänstledig
Utredare

Charlotta Göller 08-600 84 03
Utredare

Peter Hurtig 08-600 84 64
Utredare

Magnus Lagercrantz tjänstledig
Utredare

Pedro Landfors 08-600 84 61
Utredare

Åsa Nordström 08-600 84 62
Utredare

Lina Pastorek 08-600 84 40
Projektledare kommunikationssatsning om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Romina Ramos 08-600 84 76
Utredare

Brita Törnell 08-600 84 70
Utredare

Irene Westerlund  08-600 84 12 
Utredare

Karl-Oskar Öhman 08-600 84 71
Utredare

Avdelningen för kunskap och riktlinjer

Jenny Rehnman 08-600 84 04
Avdelningschef

Jonas Andersson 08-600 84 55
Utredare

Ola Balke 08-600 84 10
Utredare

Raymond Dahlberg 08-600 84 09
Utredare

Erika Dahlin 08-600 84 60
Utredare

Ulrika Gani 08-600 84 18
Utredare

Erika Johansson 08-600 84 17
Utredare

Oskar Jonsson 08-600 84 22
Utredare

Elisabeth Lagerkrans 08-600 84 23
Utredare

Andreas Richter tjänstledig
Utredare

Monica Rydén 08-600 84 31
Utredare

Mille Salomaa-Lindström 08-600 84 41
Utredare

Terry Skehan 08-600 84 32
Utredare

Annika Streiler 08-600 84 68
Utredare

Hans von Axelson 08-600 84 05
Utredare

Karl-Erik Westman 08-600 84 38
Utredare

Avdelningen för kommunikation

Ellinor Bollman 08-600 84 77
Avdelningschef

Camilla Axelsson 08-600 84 06
Kommunikatör

Lena Ceesay 08-600 84 54
Kommunikatör

Morgan Ceken 08-600 84 08
Tekniker

Johanna Grönkvist  08-600 84 19
Kommunikatör, press

Christer Järild, 08-600 84 39
Kommunikatör

Anna Mann 08-600 84 51
Kommunikatör

Anna Klara Mehrlich 08-600 84 36
Kommunikatör

Maria Olsson 08-600 84 28
Kommunikatör

Anette Svensson 08-600 84 48
Projektledare

Lisbeth Säther 08-600 84 34
Kommunikatör

Mikael Wahldén tjänstledig

Anders Åkerblom 08-600 84 50
Kommunikatör, press

Avdelningen för samordning och service

Pär Rådling 08-600 84 46
Avdelningschef

Johan Arkelid tjänstledig

Karin Fröblom 08-600 84 58
Personalhandläggare

Carina Granqvist 08-600 84 85
Handläggare

Charlotta Hedefalk 08-600 84 75
Handläggare, jurist

Mikael Holmgren 08-600 84 21
Tekniker

Aida Kruskic 08-600 84 65
Handläggare, ekonomi

Anders Larsson 08-600 84 24
IT-ansvarig

Peter Lumpus 08-600 84 27
Tekniker

Justine Magambo 08-600 84 69
Controller

Lisa Nilsson 08-600 84 35
Administratör

Generaldirektörens kansli

Malin Ekman Aldén
Generaldirektör

Maria Melin 08-600 84 15
Gd-stöd

Arvid Lindén 08-600 84 25
Internationell samordnare

Tarja Birkoff 08-600 84 37
Utvecklingsstrateg

Senast granskad: 2017-04-10