Vår organisation

Myndigheten för delaktighet är organiserad i fyra avdelningar och en funktion. Vi styrs av en generaldirektör.

Avdelningar och funktion:

  • Uppföljning och analys
  • Kunskap och riktlinjer
  • Kommunikation
  • Samordning och service
  • Personalfunktionen

Ledningsgruppen består av generaldirektören och avdelningscheferna för de fyra avdelningarna.

Vi har även ett Funktionshindersråd samt ett Insynsråd som rådgivande organ.

Senast granskad: 2015-11-25