Avdelningar

Korta presentationer av våra avdelningar och kontaktuppgifter till respektive chef.

Generaldirektör

Malin Ekman Aldén

Uppföljning och analys

tf chef: Lina Pastorek lina.pastorek@mfd.se

Avdelningen för uppföljning och analys har som uppgift att följa upp funktionshinderspolitiken. Med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som grund följer vi upp funktionshinderspolitiken och utvecklingen av levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning. Vi samarbetar med och stödjer också andra aktörer i genomförandet av funktionshinderspolitiken.

Kunskap och riktlinjer

Chef: Jenny Rehnman jenny.rehnman@mfd.se

Avdelningen för kunskap och riktlinjer arbetar med kunskapsutveckling och att främja innovation. Arbetet omfattar delaktighet, universell utformning, miljö, tillgänglighet och välfärdsteknologi. Viktiga delar i arbetet är standardisering, upphandling, forskning och internationell samordning.

Kommunikation

Chef: Ellinor Bollman ellinor.bollman@mfd.se

Avdelningen ansvarar för myndighetens externa och interna kommunikation samt hur myndigheten ska stödja externa aktörerna i genomförandet av funktionshinderspolitiken.

Samordning och service

Chef: Pär Rådling par.radling@mfd.se

Avdelningen ansvar för verksamhetsplanering, administrativt stöd, ekonomi, juridik, IT och personalfrågor.

Senast granskad: 2017-04-10