Remissvar

Myndigheten för delaktighet svarar på remisser från departement, myndigheter och andra organisationer.