Vi arbetar med

Myndigheten för delaktighet är en expertmyndighet som följer och utvärderar utvecklingen inom funktionshindersområdet.

Det gör vi genom att

  • bevaka och analysera utvecklingen
  • ta fram metoder, riktlinjer och vägledningar
  • sprida kunskap
  • initiera forskning och annat utvecklingsarbete
  • lämna underlag och förslag på åtgärder till regeringen.

Vi arbetar utifrån ett rättighetsperspektiv, att alla människor, oavsett funktionsförmåga, ska kunna vara fullt delaktiga i samhället.

Senast granskad: 2017-04-12