Nätverket för tillgänglighetsfrågor

Nätverket drivs av Sveriges Kommuner och Landsting samt Myndigheten för delaktighet tillsammans med landets kommuner, landsting och regioner.

Nätverket för tillgänglighetsfrågor har som syfte att stödja medlemmarna så att de får ökad kraft att arbeta med tillgänglighetsfrågor och bra arbetssätt att bedriva tillgänglighetsfrågorna på.

Två gånger om året hålls nätverksträffar med föreläsningar, seminarier och diskussioner. Nätverket har en grupparbetsplats på webben, Projectplace, där man kan fråga andra om råd, starta diskussioner och ta del av andras inlägg.

Deltagare

Deltagarna i nätverket och på grupparbetsplatsen på webben är cirka 500 tjänstemän och politiker från kommuner och landsting/regioner.

Är du tjänsteman/politiker i en kommun eller ett landsting/region och intresserad av tillgänglighet eller andra frågor som rör delaktighet för alla oavsett funktionsförmåga? Då är du välkommen att gå med i nätverket!

Information och intresseanmälan

info@mfd.se

Senast granskad: 2015-03-04