Regeringsuppdrag

Information om regeringsuppdrag som drivs av Myndigheten för delaktighet, pågående och avslutade.

Varje år får vi i uppdrag från regeringen att utreda olika frågor inom vårt område. Resultaten kan sedan användas som underlag för regeringens arbete.

Senast granskad: 2016-08-22